Museums­fonden

af 7. december 1966

Museumsfonden af 7. december 1966 er oprindeligt indstiftet af Knud W. Jensen den 5. februar 1974.

Fondens formål er at drive almennyttig kulturel virksomhed og at støtte sådan virksomhed, herunder

Det påhviler bestyrelsen at vedligeholde og om muligt højne kunstsamlingens kvalitet. I det omfang samlingen ikke er skænket til ’Louisiana Museum for Moderne Kunst’, er Museumsfondens bestyrelse berettiget til at afhænde kunstværker. Den derved frigjorte kapital kan kun anvendes til indkøb af andre kunstværker eller anbringes med henblik på senere anvendelse dertil.

Hvem kan ansøge fonden om støtte?
Museumsfonden kan ansøges i henhold til vedtægternes § 2.

Bestyrelse

Lars Henrik Munch
bestyrelses­formand
(formand)
Dorte Mandrup-Poulsen
arkitekt MAA
(næst­formand)
Michael Pram Rasmussen
bestyrelses­formand
Minik Thorleif Rosing
professor
Inge Berneke
konsulent
Anders Byriel
adm. direktør

Direktion

Poul Erik Tøjner
Museums­direktør

Vedtægter

Vedtægter for Museums­fonden

Årsrapport

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

GOD FONDSLEDELSE