Museumsfonden

Helt fra museets åbning i 1958 lagde Knud W. Jensen vægt på, at Louisiana skulle kunne rumme mange ”oplevelsesmuligheder” for på den måde at leve op til sin idé som et ”musisk mødested” og samtidsengageret miljø.

Formål

Fondens formål er at drive almennyttig kulturel virksomhed og at støtte sådan virksomhed, herunder:

Det påhviler bestyrelsen at vedligeholde og om muligt højne kunstsamlingens kvalitet. I det omfang samlingen ikke er skænket til Louisiana Museum of Modern Art, er Museumsfondens bestyrelse berettiget til at afhænde kunstværker. Den derved frigjorte kapital kan kun anvendes til indkøb af andre kunstværker eller anbringes med henblik på senere anvendelse dertil.